Belastingplannen 2021

Belastingplannen 2021

Belastingplannen 2021 voor B.V. / rechtspersonen

 1. Winstbelasting (VPB) daalt van 16,5% tot 15% en dit tot een winst van € 245.000 (was € 200.000). De drempel wordt in stappen verhoogd de komende jaren. In 2023 wordt de eerste schijf verhoogd tot € 395.000. De tweede schijf blijft de komende jaren 25%.
 2. Investeringen:Er komen maatregelen om investeringen door bedrijven te stimuleren, dit zal plaatsvinden via de BIK (Baangerelateerde investeringskorting). De regeling moet nog worden uitgewerkt door de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO).
 3. Scholing:werknemers kunnen scholing van hun werkgever krijgen zonder dat hierover loonheffingen is verschuldigd, dit geldt vanaf 2021 ook voor ex werknemers.
 4. Rekening courant DGA: Vanaf 2023 wordt er een grens gelegd aan de rekening-courantschuld van DGA’s aan hun B.V.
 5. Liquidatieverliesregeling wordt vanaf 2021 aangepast en minder gunstig. Als het verlies hoger is dan €5 miljoen, dan gaan er extra eisen gelden.
 6. Corona maatregelen worden verlengd, lees dit schema voor een overzicht.
 7. Tarief innovatiebox wordt verhoogd van 7% naar 9%.
 8. Verhoging box 2tarief voor de DGA van 26,25% naar 26,9%.
 9. Geen korting meer bij ineens betalen van de vennootschapsbelasting.
 10. Bonus zorgpersoneel is zonder gevolgen voor de inkomstenbelasting en voor het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen al mogelijk via de werkgever, zonder aanpassing van de wet.
 11. Beperking werkkostenregeling in 2021. Het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf €400.000 wordt verlaagd naar 1,18% 
 12. Belastingheffing voor multinationalsvoor uitleg lees dit schema.
 13. Bedrijven gaan vanaf 2021 een CO2 heffing betalen over hun uitstoot
 14. Overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor starters en eigen woning bezitters gelden lagere tarieven.
 15. Verliesverrekening wordt per 2021 ingeperkt.

Belastingplannen 2021 voor ondernemers (natuurlijke personen)

 1. Zelfstandigenaftrek wordt (sneller) afgebouwd. Op dit moment bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030 (in 2021 €6.670). Daarna daalt deze in zeven stappen van € 360 per jaar, uiteindelijk met kleinere stappen tot €3.240 in 2036).
 2. Werknemers kunnen scholing van hun werkgever krijgen zonder dat hierover loonheffingen is verschuldigd, vanaf 2021 geldt dit ook voor ex werknemers
 3. Er komen maatregelen om investeringen door bedrijven te stimuleren, dit zal plaatsvinden via de BIK (Baan gerelateerde investeringskorting). De regeling moet nog worden uitgewerkt door de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO).
 4. Overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor starters en eigen woning bezitters gelden lagere tarieven.
 5. Bedrijven gaan vanaf 2021 een CO2 heffing betalen over hun uitstoot

Belastingplannen 2021 voor particulieren

 1. Vrijstelling box 3gaat omhoog van € 30.846 naar € 50.000 (fiscale partners € 100.000). 1 miljoen kleine beleggers betalen geen box 3 heffing meer vanaf 2021. De 3 schijven blijven bestaan.
 2. Algemene heffingskorting gaat omhoog.
 3. Starters op de woning markt(18-35 jaar) betalen geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van hun eerste eigen woning (dit was 2%). Er moet een verklaring door de koper worden opgesteld, dit regelt uw notaris.
 4. Beleggers die een (vakantie) woning of bedrijfspand kopen betalen vanaf 2021 8% overdrachtsbelasting.
 5. Arbeidskorting gaat omhoog.
 6. Ouderenkorting gaat omhoog tot maximaal € 1.703
 7. Laagste tarief voor de inkomstenbelasting gaat omlaag tot 37.1% (nu 37,35%), dit blijft de komende jaren erg langzaam verder dalen, tot ongeveer 37%.
 8. Huurders kunnen in 2021 één keer huurverlaging aanvragen als blijkt dat de huur te hoog is voor hun inkomen.
 9. Diverse corona maatregelen worden verlengd, zie dit schema
 10. Overdrachtsbelasting voor beleggers in woningen gaat van 6% naar 8%.
 11. Regeling bijtelling zonnecel auto’s, hiervoor komt een korting op de bijtelling.
 12. Aanpassen regeling aftrek zorgkosten door arrest Hoge Raad.
 13. Zorgmedewerkers (die met corona te maken hadden tijdens hun werk) krijgen in 2020 een bonus van €1.000 en in 2021 € 500. Fiscaal zal er wel iets leuks worden geregeld, gaan wij vanuit.
 14. Pensioen en verlofsparen wordt gunstiger. Als u met pensioen gaat kunt u ineens 10% van uw pensioen kapitaal opnemen. Tevens wordt er een regeling inzake verlofsparen ingevoerd en komt er een regeling bij vervroegd uittreden.
 15. Giften die contant worden betaald zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.