Corona update 17.03.20

Corona update 17.03.20

Werktijdverkorting

Op de website https://www.kvk.nl/coronaloket/ staat veel informatie over de veel gestelde ondernemersvragen, bestaande en nieuwe regelingen zoals

 • Werktijdverkorting en deeltijd WW
 • BBZ regelingen voor ZZP-ers
 • Uitstel van betaling belasting
 • Verruiming BMKB
 • Wat je moet weten omtrent het virus

Heeft u personeel in dienst en is er sprake van minder werkaanbod? Als u aan de voorwaarden voldoet, is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Met de werktijdverkorting kunt u als werkgever gecompenseerd worden voor loonkosten van de uren dat er geen werk is voor het personeel. De vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als werkgever betaalt u het salaris volledig door (tenzij er in een CAO andere afspraken zijn gemaakt) en ontvangt u een vergoeding van 70% van het doorbetaalde salaris (SV loon) van het UWV. Wanneer u de vergunning voor de werktijdverkorting heeft ontvangen van het ministerie van het SZW, geeft u dit direct door aan het UWV. De tijdelijk WW-uitkering kunt u vervolgens binnen een week na afloop van de vergunningsperiode aanvragen. Op de site van het UWV vind u hier meer informatie over.

Bbz-regeling

Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u bij uw woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn.

Uitstel van betaling belasting

De Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Ondernemers of zzp-ers kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunnen zij de te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Verlaging voorlopige aanslag

Als u als ondernemer een lagere winst verwacht door de uitbraak van corona, dan kunt u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verlagen. Deze aanslagen kunt u naar beneden bijstellen zodat u de komende maanden financiële ruimte creëert.

Brief naar Belastingdienst

De ondernemer kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt de ondernemer om uitstel van betaling en legt hij uit hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

Verklaring derde deskundige

Bij de brief waarin u uitstel van betaling aanvraagt, vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige.
Uit deze verklaring blijkt dat:

 • Het gaat om bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:

 • Een externe consultant.
 • Een externe financier.
 • Een brancheorganisatie.
 • De eigen accountant of financieel adviseur.

Stuur het verzoek om uitstel met motivering en de verklaring van de deskundige naar:
Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB. Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar kunt u een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken.

Interne maatregelen Ahead

Wij hebben intern ook diverse maatregelen genomen om het verspreiden van het virus tegen te gaan.
Wij vragen u een bezoek aan ons kantoor uit te stellen. Afspraken zullen zo veel mogelijk telefonisch, of via de digitale snelweg plaatsvinden. Persoonlijk contact met u vinden wij belangrijk, maar in deze omstandigheden proberen wij persoonlijk contact zo veel mogelijk te vermijden. Medewerkers hebben bij ons de mogelijkheid thuis te werken en doen dit ook (deels). Wellicht duurt het iets langer dan u gewend bent, maar iedereen is wel bereikbaar. Ook zal de mail beantwoord worden.  De werkzaamheden proberen we op deze wijze zo goed mogelijk voort te zetten.