Doe de Tozo-check

Doe de Tozo-check

Doe de Tozo-check

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers/zzp’ers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen.De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020. Dus ook als u pas in mei in de financiële moeilijkheden komt kunt u op dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning bij uw gemeente.

Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor de Tozo.

Wat is de Tozo?

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bestaat uit:

Inkomensondersteuning, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie is dit tot maximaal ca. € 1.500 per maand (netto). Dit hoeft u niet terug te betalen en er is geen vermogens- of partnertoets.

en/of

Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u wel terugbetalen, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. Er wordt een lager rentepercentage berekend dan nu in de reguliere Bbz geldt.

Versnelde procedure voor zelfstandig ondernemers

De toets op levensvatbaarheid van uw onderneming wordt niet gedaan, zoals nu voor de reguliere Bbz. Hierdoor wordt uw aanvraag sneller behandeld.

Binnen 4 weken krijgt u voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Lukt dat door drukte niet, dan kan de gemeente met voorschotten werken.

Voorwaarden extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

U kunt de extra ondersteuning aanvragen bij de gemeente waar u woont als u vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financiële moeilijkheden bent gekomen.

Verder gelden de volgende eisen voor de Tozo:

  • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
  • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
  • U woont in de gemeente waar u aanvraagt.