Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 46.000

Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 46.000

Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 46.000

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 46.000 per jaar. Het gebruikelijk loon was in 2019, 2018 en 2017 € 45.000.

De gebruikelijkloonregeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden dient de dga een zogenaamd gebruikelijk loon te ontvangen.

 

Artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964:

Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;
  • € 46.000.

Niet automatisch lager loon voor deeltijd-dga

Om te zien wat gebruikelijk is, kijkt de Belastingdienst naar het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dat is dus iemand in een functie die lijkt op het werk van de dga, maar zonder dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. Een dga mag zichzelf wel een lager loon geven dan het minimumbedrag van € 46.000, maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is.
Dit aantonen kan nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Zo mag een dga die in deeltijd werkt, het loon van de Belastingdienst niet automatisch lager vaststellen. Die dga moet nog steeds aantonen dat het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000.