Nieuwe fietsenregeling vanaf 2020 

Nieuwe fietsenregeling vanaf 2020 

Nieuwe fietsenregeling vanaf 2020

Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Voor dit privégebruik moet belasting betaald worden over de waarde van het voordeel dat u geniet. Bij een auto van de zaak wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, waarmee u het privégebruik kunt afkopen. Bij een fiets is het wat ingewikkelder. Fietsers moeten precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel privé. Van die privékilometers worden kosten voor onderhoud, reparaties, verzekeringen en – bij een elektrische fiets – stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onder de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen. Al met al een complexe regeling. 

Er zal vanaf 2020 een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak komen. Er moet belasting betaald worden over de consumentenadviesprijs van de fiets, net zoals bij de auto. Dit is alleen van toepassing indien de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer. Dan wordt de fiets namelijk ook geacht voor privégebruik ter beschikking te staan. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Hoeveel uw werknemer daardoor aan extra belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van het inkomen. Hogere inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, zoals regenpakken, fietstassen etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling. 

De nieuwe regel gaat niet gelden als de fiets verstrekt of vergoed wordt. De fiets moet dan dus eigendom blijven van de werkgever en de werknemer mag deze gebruiken. Dit betekent ook dat de fiets bij het einde van het dienstverband moet worden teruggegeven of dat de werknemer een reëel bedrag betaalt voor het overnemen van de fiets. 

U kunt op de regeling inspelen door een fiets pas vanaf 2020 ter beschikking te stellen. Tot die tijd kan de werknemer bijvoorbeeld de eigen fiets gebruiken voor zakelijke ritten, waaronder woon-werkverkeer, en hiervoor een belastingvrije vergoeding ontvangen van € 0,19/km.