Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Nog meer aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

De overheid neemt weer nieuwe belastingmaatregelen om bedrijven en burgers te helpen bij het oplossen van problemen waar zij tegen aanlopen door de coronacrisis.
Het gaat om de volgende maatregelen:

Voor ondernemers

Maatregel voor zzp’ers: Versoepeling urencriterium
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.
Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?
Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?
En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag u uitgaan van hetzelfde aantal gewerkte uren als in de piekperiodes van andere jaren. Daardoor blijft u op jaarbasis voldoen aan het urencriterium.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ heeft als doel om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen. Dit wordt nu een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben daardoor tot eind 2023 om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro af te lossen. Dit is exclusief de eigenwoningschuld.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.
Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. Er komt binnenkort een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de reserve.

Voor werkgevers

Lager gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouder
Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.
Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen volgt zo spoedig mogelijk.

Werkkostenregeling
U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.
De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Voor burgers

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld.
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten een betaalpauze van rente en aflossing aanbieden voor maximaal zes maanden, als zij door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken, waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Dit beleidsbesluit regelt twee zaken:
De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van maximaal 360 maanden.
Er kan ook voor gekozen worden om de resterende lening te splitsen. Daardoor hoeven de zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Zie voor meer informatie op: belastingdienst.nl