Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers kregen vanaf deze datum een jaar de tijd om hun organisatie aan deze arbowetgeving aan te passen.

Nieuw is o.a. de invoering van het basiscontract, waarin afspraken tussen de Arbodienst en de werkgever worden vastgelegd. De nieuwe Arbowet betekent vaak dat bestaande arbocontracten niet meer voldoen. Deze contracten zullen door werkgevers uitgebreid moeten worden met o.a. op welke wijze zij de kerndeskundigen inzetten, het recht op een second opinion, vrije toegang tot de bedrijfsarts en open spreekuur voor werknemers, melding beroepsziekten, grote betrokkenheid ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging etc.

Wie vanaf 1 juli 2018 nog niet de regels van de arbowetgeving heeft ingeregeld, kan vanaf 1 juli 2018 forse boetes tegemoet zien. Op grond van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt de hoogte van de boete bepaald. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren die in de beleidsregel duidelijk zijn uitgewerkt. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet onverwijld meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten.

Ook bent u als werkgever verplicht om een RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) te hebben. Met dit instrument brengt u de risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Zie ook www.rie.nl.

Het is dus van belang om uw arbobeleid goed op orde te hebben en uw arbocontract te controleren op de nieuwe wetgeving!

Heeft u nog vragen, bel of mail gerust.
Telefoon: 085 – 27 33 200
E-mail: info@ahead.nl