Subsidie leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Subsidie leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Subsidie leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Mkb-werkgevers kunnen tussen 2 maart en 31 maart een subsidieaanvraag indienen voor leren en ontwikkelen op de werkvloer.

In totaal is er €15 miljoen beschikbaar voor mkb-ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun werknemers bij te houden.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren.

Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject.

Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot na de zomer. In september wordt een tweede tijdvak geopend. Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag kunnen doen.

Zie voor meer informatie op www.slimwerkgeven.nl.