Uitbreiding geboorteverlof voor partners per 1 januari 2019

Uitbreiding geboorteverlof voor partners per 1 januari 2019

Uitbreiding geboorteverlof voor partners per 1 januari 2019

De Eerste Kamer is eind 2018 akkoord gegaan met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Tot en met 2018 hadden partners van de moeder bij de geboorte van een kind twee dagen kraamverlof met behoud van loon. Vanaf 1 januari 2019 krijgt de partner van de moeder vijf dagen geboorteverlof. Per 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de geboorte van een kind verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.

Het aantal dagen geboorteverlof is afhankelijk van het arbeidscontract. De partner van de moeder krijgt éénmaal de arbeidsduur per week toegekend. Werkt iemand 3 dagen per week, dan bedraagt het verlof ook 3 dagen; iemand die 5 dagen werkt, krijgt 5 dagen verlof. Deze week geboorteverlof kan opgenomen worden in de eerste 4 weken na de bevalling. Tijdens het geboorteverlof behoudt de partner zijn/haar loon.

Vanaf 1 juli 2020 gaat het aanvullend geboorteverlof in. Partners kunnen dan in de eerste 6 maanden na de bevalling aanvullend geboorteverlof opnemen. Het verlof is maximaal 5 hele weken, gebaseerd op de arbeidsduur per week. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. De partner van de moeder ontvangt dan 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De werkgever kan, in overleg met de werknemer, de invulling wijzigen als sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Het UWV betaalt het aanvullend geboorteverlof.

Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt per 1 januari  2019 uitgebreid van 4 naar 6 weken. Deze uitkering bedraagt 100% van het (gemaximeerd) dagloon en de periode van opnemen blijft gelijk: vanaf 4 week voor opname in gezin tot 22 weken daarna.Deze uitkering loopt via het UWV.