Uitstel voor vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

Uitstel voor vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

Uitstel voor vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

De vermogenstoets voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (TOZO 3) die per 1 oktober in werking zou treden is uitgesteld. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze coronatijd blijven ondersteunen. De vermogenstoets vindt het kabinet nu niet passend. Daarom wordt de vermogenstoets tot 1 april 2021 uitgesteld.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.

De TOZO zorgt ervoor dat zelfstandig ondernemers, als zij aan de voorwaarden voldoen, een uitkering kunnen krijgen in deze coronatijd. Gehuwden en samenwonenden ontvangen een aanvulling tot € 1.500 netto, alleenstaanden tot € 1.050 netto. Ook kunnen zij bij liquiditeitsproblemen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.

Bij de verlenging van de coronasteun is er in de TOZO-regeling al een partnertoets ingebouwd. Het inkomen van de partner van de zelfstandige telt dus mee bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Het was de bedoeling dat bij TOZO 3 met ingangsdatum 1 oktober ook een vermogenstoets zou gaan plaatsvinden bij de aanvraag. Dat is nu dus uitgesteld. Zelfstandig ondernemers kunnen dus onder TOZO 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering aanvragen zonder dat er naar de hoogte van hun vermogen wordt gekeken.

Zie voor meer informatie op: https://krijgiktozo.nl/