Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten.

Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten.

Wijziging in regeling vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten

Werk jij veel met oproepkrachten? Let dan op want per 1 juli 2021 geldt dat de vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten uiterlijk na veertien maanden dienstverband (dus op de 1e dag van de 15e maand) moet ingaan.

Aanbod vaste arbeidsomvang
Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een oproepkracht die langer dan twaalf maanden bij je heeft gewerkt, bij verlenging van het contract een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de twaalf maanden daarvoor heeft gewerkt.

Aanscherping aanbod vaste arbeidsomvang
Nieuw volgens de Verzamelwet SZW is de deadline die gesteld wordt aan het aanbieden en accepteren van een vaste arbeidsomvang. De werkgever moet het aanbod vaste arbeidsomvang aanbieden binnen één maand. Het is aan de werknemer om dit aanbod te accepteren of niet te accepteren en als oproepovereenkomst te blijven werken. De werknemer heeft een maand de tijd om daarover na te denken. Indien dit bod wordt geaccepteerd zal het vaste dienstverband ingaan vanaf de 1ste dag van de 15de maand. De wijziging heeft betrekking op elk aanbod voor een vaste arbeidsomvang, ongeacht of dit voor of na inwerkingtreding van de wetswijziging is gedaan, tenzij de vaste arbeidsomvang al is ingegaan.

Aanspraak op het loon
Zolang de werkgever niet tijdig een aanbod vaste arbeidsomvang heeft gedaan, kan de werknemer aanspraak maken op het loon over het gemiddeld aantal uren dat in de voorgaande twaalf maanden is gewerkt. Het aanbod vaste arbeidsomvang mag geen bepaling bevatten waarbij sprake is van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting.

Een voorbeeld van een aanbiedingsbrief kunt u bij onze afdeling Personeel & Salaris opvragen. Ook als u verder nog vragen heeft, bel of mail ons gerust. We denken graag met u mee!