Wijziging minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Wijziging minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Wijziging minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2018 (1,03%).

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2018:

  • € 1.594,20 per maand (januari 2018: € 1.578,00 per maand);
  • € 367,90    per week (januari 2018€ 364,15 per maand);
  • € 73,58      per dag (januari 2018: € 72,83 per dag).

Minimumjeugdloon per 1 juli 2018 

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

100%

€ 1594,20

€ 367,90

€ 73,58

21 jaar

85%

€ 1355,05

€ 312,70

€ 62,54

20 jaar

70%

€ 1115,95

€ 257,55

€ 51,51

19 jaar

55%

€ 876,80

€ 202,35

€ 40,47

18 jaar

47,5%

€ 757,25

€ 174,75

€ 34,95

17 jaar

39,5%

€ 629,70

€ 145,30

€ 29,06

16 jaar

34,5%

€ 550,00

€ 126,95

€ 25,39

15 jaar

30%

€ 478,25

€ 110,35

€ 22,07

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)  

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2018 alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Minimumjeugdloon bbl-leerlingen 18 t/m 20 jaar 

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd

Staffeling bbl

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

61,5%

€ 980,45

€ 226,25

€ 45,25

19 jaar

52,5%

€ 836,95

€ 193,15

€ 38,63

18 jaar

45,5%

€ 725,35

€ 167,40

€ 33,48

 

Bruto minimumloon bij arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur  

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2018 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: 

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

22 jaar en ouder

€ 10,22

€ 9,69

€ 9,20

21 jaar

€ 8,69

€ 8,23

€ 7,82

20 jaar

€ 7,16

€ 6,78

€ 6,44

19 jaar

€ 5,63

€ 5,33

€ 5,06

18 jaar

€ 4,86

€ 4,60

€ 4,37

17 jaar

€ 4,04

€ 3,83

€ 3,64

16 jaar

€ 3,53

€ 3,35

€ 3,18

15 jaar

€ 3,07

€ 2,91

€ 2,76

 

Bbl-leerlingen 18 t/m 20 jaar  

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van arbeidsovereenkomst die is aangegaan i.v.m. bbl per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

€ 6,29

€ 5,96

€ 5,66

19 jaar

€ 5,37

€ 5,09

€ 4,83

18 jaar

€ 4,65

€ 4,41

€ 4,19