Belastingzaken

De belastingadviseurs van AHEAD zetten hun fiscale kennis en ervaring graag voor u in.

Belastingadvies

Beslissingen die u voor het bedrijf maakt, kunnen diverse fiscale gevolgen hebben. De regelgeving kan behoorlijk complex zijn, maar ook de keuze van een rechtsvorm heeft gevolgen. Een goed belastingadvies is noodzakelijk voor uw bedrijf. Samen met uw contactpersoon van AHEAD kijkt u naar de opties om hier een zo voordelig mogelijke keuze in te maken.

Inkomstenbelasting

Door de aangifte van de jaarlijkse inkomstenbelasting, wordt de nog te betalen belasting verrekend en wordt de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet bepaald. Afhankelijk van uw situatie bent u al dan niet belasting verschuldigd aan de Belastingdienst of heeft u recht op bepaalde ondernemersregelingen. Wellicht komt u in aanmerking voor aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek of investeringsaftrek.

Particulier

Als particulier kunt u bij AHEAD terecht voor uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen en eventueel aanpassen van uw toeslagen en het terugvragen van de BTW op zonnepanelen. Advies over aflossingen, lijfrentepremies, het kopen van een huis of het starten van een bedrijf? AHEAD helpt u verder en haalt het maximale uit uw fiscale situatie!

Vennootschapsbelasting (vpb)

Als eigenaar van een BV of NV bent u jaarlijks verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor een stichting of vereniging kan deze verplichting ook gelden. Vennootschapsbelasting betaalt u over de belastbare winst in een boekjaar. Eventuele verliezen kunt u daarmee verrekenen.

Omzetbelasting

De meeste ondernemers zijn BTW-plichtig. Dit betekent dat u BTW over geleverde goederen en/of diensten moet afdragen. BTW die u over kosten hebt betaald, kunt u aftrekken. Door de aangifte omzetbelasting geeft u het te betalen of het te ontvangen BTW op aan de Belastingdienst. Gebruikelijk is om per kwartaal een BTW-aangifte in te dienen. AHEAD kan de BTW-aangifte voor u verzorgen. Heeft u een onderneming waar u maar weinig BTW voor hoeft te betalen? Wellicht komt u in aanmerking voor belastingvermindering. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Personeel in dienst? Loonbelasting en heffingen

Iedereen met een inkomen uit een dienstbetrekking betaalt loonbelasting. De loonbelasting wordt ingehouden op het loon. Naast loonbelasting bent u ook verplicht premie af te staan voor volksverzekeringen: AOW, ANW en WLZ. Deze premie en loonbelasting worden samen loonheffing genoemd. De personeels- en salarisafdeling van AHEAD kan deze werkzaamheden voor u verzorgen.

Dividendbelasting

Krijgt u dividend uitgekeerd? Dan moet de vennootschap dividendbelasting afdragen. Dividend is een uitbetaling van winst aan de aandeelhouders. De aangifte moet binnen een maand na de uitkering plaatsvinden. Het ingehouden deel wordt weer verrekend met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Toeslagen

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag: de hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Om te voorkomen dat u aan het einde van het jaar moet terugbetalen, is het belangrijk om een goede schatting te maken. AHEAD kan u hierin adviseren.