Update Belastingdienst: Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Update Belastingdienst: Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Update Belastingdienst: Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Onderstaande informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst:  https://www.belastingdienst.nl/

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Dit kan nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. U vraagt dan automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend. Zodra wij hierover meer weten, melden wij dat hier.

Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen

U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier

Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen 3  maanden uitstellen.

Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de bovenstaande termijn waarvoor wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Boetes

Het kan zijn dat u een boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege de coronacrisis. Dan draaien wij deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. Wij doen ons best om dat zo snel mogelijk te doen. Maar wij verwachten heel veel aanvragen. Daarom kan het enige tijd duren.

Let op!

Blijf wel op tijd aangifte doen. Alleen dan kunt u uitstel van betaling aanvragen.

Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen

U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wij behandelen uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

Uitstel van betaling voor meer dan 3 maanden?

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar ons.