Eindheffing WKR 2021: uiterlijk bij loonaangifte in tweede tijdvak 2022

Eindheffing WKR 2021: uiterlijk bij loonaangifte in tweede tijdvak 2022

Eindheffing WKR 2021: uiterlijk bij loonaangifte in tweede tijdvak 2022

Als je in 2021 boven de vrije ruimte uitkomt, moet je eindheffing betalen. Dit doe je uiterlijk bij de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2022.

Je toetst aan het eind van het jaar of je boven de vrije ruimte uitkomt. Je berekent het totale fiscale loon van de werknemers over het lopende jaar en op basis daarvan bereken je de vrije ruimte en toets je of je de vrije ruimte hebt overschreden. In 2021 is de vrije ruimte 3 procent over de eerste € 400.000 en 1,18 procent over de rest van de loonsom. Bij overschrijding van de vrije ruimte ben je eindheffing verschuldigd van 80 procent over de overschrijding.

Tweede tijdvak
Als je eindheffing moet betalen, doe je dat sinds 2020 uiterlijk bij de aangifte over het tweede tijdvak van het volgende kalenderjaar. Een werkgever met een aangiftetijdvak van bijvoorbeeld een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het kalenderjaar 2021 daarom uiterlijk meenemen in de aangifte loonheffingen van februari 2022 die in maart 2022 wordt aangegeven en betaald.

De uiterste aangiftedatum en betaaldatum van het tweede tijdvak is bij een maandaangifte 31 maart 2022, voor een vierwekenaangifte is dat 27 maart 2022.

Eerder aangeven
Je mag de eindheffing ook eerder aangeven en betalen, bijvoorbeeld per aangiftetijdvak. Als aan het eind van het jaar blijkt dat je te veel of te weinig eindheffing hebt betaald, moet je dat verrekenen. Je doet dat sinds 2020 uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.

Einde inhoudingsplicht
Eindigt de inhoudingsplicht in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je de eindheffing uiterlijk aan in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

Let op: als je niet boven de vrije ruimte uitkomt, hoef je geen eindheffing WKR te betalen. Je hoeft dan ook geen eindheffing WKR aan te geven.

Bron: Salaris Vanmorgen