Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 verhoogd

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 verhoogd

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 3,75%. Tevens wordt vanaf 1 januari 2024 het wettelijk minimumloon op uurbasis vastgesteld. Er komt een minimumloon per uur dat voor iedereen gelijk is, ongeacht de lengte van de werkweek. Voor de bepaling van dit minimum uurloon is de wetgever uitgegaan van een werkweek van 36 uur.

Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers van 21 jaar of ouder die 40 uur per week werken er flink op vooruitgaan.
Hun minimumuurloon stijgt van € 11,51 naar € 13,27. Dat is een stijging van maar liefst 15% bij een 40-urige werkweek. Dit is inclusief de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024.

Tot en met 2023 wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld op vaste maand-, week- en daglonen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf.

Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Het vastgestelde maandbedrag kan daarbij in het ene bedrijf voor een 40-urige werkweek van toepassing zijn en bij een ander bedrijf voor een 36-urige werkweek.

Daardoor kan het minimum loon per uur verschillen.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024:

Leeftijd

% van het minimumloon

bruto per uur (€)

21 jaar en ouder

100%

13,27

20 jaar

80%

10,62

19 jaar

60%

7,96

18 jaar

50%

6,64

17 jaar

39,5%

5,24

16 jaar

34,5%

4,58

15 jaar

30%

3,98

 

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2024 de volgende afwijkende bedragen:

Leeftijd

% van het minimumloon

bruto per uur (€)

20 jaar

61,5%

8,16

19 jaar

52,5%

6,97

18 jaar

45,5%

6,04