Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Verlaging minimumloonleeftijd

Het volledige wettelijk minimumloon geldt (sinds 1 juli 2017) voor werknemers van 22 jaar en ouder. De minimumloonleeftijd gaat in stappen naar beneden tot 21 jaar. Daarnaast stijgt het loon van werknemers die recht hebben op het minimumjeugdloon.

Stap voor stap

De wetgever past het minimumjeugdloon aan in twee stappen.

Stap 1
Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen geldt sinds 1 juli 2017 een hoger vast percentage van het wettelijk minimumloon. Voor 22-jarigen is dit verhoogd tot 100%.

Stap 2
Stap 2 gaat in per 1 juli 2019. Voor 18-, 19- en 20-jarigen stijgt het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Maatregelen voor werkgevers

Om te voorkomen dat deze maatregelen een negatieve uitwerking hebben op de jeugdwerkgelegenheid, is een aantal maatregelen in het leven geroepen.

  • Door de plannen in twee stappen uit te voeren, kan de overheid bijsturen als dat nodig is.
  • Werkgevers kunnen voor 21- en 22-jarigen die meer dan 1.248 uur per kalenderjaar werken een deel van de loonkostenstijging gecompenseerd krijgen (door het lage-inkomensvoordeel (LIV)).
  • Werkgevers kunnen voor 18- tot en met 21-jarigen een deel van hun loonkostenstijging gecompenseerd krijgen met de regeling Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Per 1 januari 2018 geldt daarvoor het Jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel).
  • Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden, hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

100%

€ 1.635,60

€ 377,45

€ 75,49

20 jaar

80%

€ 1.308,50

€ 301,95

€ 60,39

19 jaar

60%

€ 981,35

€ 226,45

€ 45,29

18 jaar

50%

€ 817,80

€ 188,75

€ 37,75

17 jaar

39,5%

€ 646,05

€ 149,10

€ 29,82

16 jaar

34,5%

€ 564,30

€ 130,20

€ 26,04

15 jaar

30%

€ 490,70

€ 113,25

€ 22,65

Het bruto minimumloon per 1 juli 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

 

Leeftijd

36 uur per week
minimumloon per uur:

38 uur per week
minimumloon per uur:

40 uur per week
minimumloon per uur:

21 jaar en ouder

€ 10,49

€ 9,94

€ 9,44

20 jaar

€ 8,39

€ 7,95

€ 7,55

19 jaar

€ 6,30

€ 5,96

€ 5,67

18 jaar

€ 5,25

€ 4,97

€ 4,72

17 jaar

€ 4,15

€ 3,93

€ 3,73

16 jaar

€ 3,62

€ 3,43

€ 3,26

15 jaar

€ 3,15

€ 2,99

€ 2,84

 

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2019 de volgende afwijkende bedragen.

Leeftijd

% van het
minimumloon

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

61,5%

€ 1.005,90

€ 232,15

€ 46,43

19 jaar

52,5%

€ 858,70

€ 198,15

€ 39,63

18 jaar

45,5%

€ 744,20

€ 171,75

€ 34,35

 

Leeftijd

36 uur per week
minimumloon per uur:

38 uur per week
minimumloon per uur:

40 uur per week
minimumloon per uur:

20 jaar

€ 6,45

€ 6,11

€ 5,81

19 jaar

€ 5,51

€ 5,22

€ 4,96

18 jaar

€ 4,78

€ 4,52

€ 4,30