Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 verhoogd

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 verhoogd

Per 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 3,09 procent. Het wettelijk minimumloon is van toepassing voor werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt vanaf 1 juli 2024 € 13,68 bruto per uur.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon op uurbasis vastgesteld. Ongeacht het aantal uren dat de werknemer werkt, is dan in alle gevallen het wettelijk minimumloon op uurbasis gelijk.

Tot en met 2023 werd het wettelijk minimumloon vastgesteld op vaste maand-, week- en daglonen. De bedragen van het minimumloon golden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf, meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Het vastgestelde maandbedrag kon daarbij in het ene bedrijf voor een 40-urige werkweek van toepassing zijn en bij een ander bedrijf voor een 36-urige werkweek. Daardoor kon het minimumloon per uur verschillen.

Bruto minimumloon en minimumjeugdlonen per 1 juli 2024:

Leeftijd % van het minimumloon Bruto per uur
21 jaar en ouder 100% €13,68
20 jaar 80% €10,94
19 jaar 60% €8,21
18 jaar 50% €6,84
17 jaar 39,5% €5,40
16 jaar 34,5% €4,72
15 jaar 30% €4,10

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2024 de volgende afwijkende bedragen:

Leeftijd % van het minimumloon Bruto per uur
20 jaar 61,5% €8,41
19 jaar 52,5% €7,18
18 jaar 45,5% €6,22