Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen.

Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter. Bedrijven kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaaf alleen voor bedrijven
Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo’n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • tankstations
 • transportbedrijven
 • loon- en grondverzetbedrijven
 • glastuinbouwbedrijven
 • landbouwbedrijven
 • hoveniersbedrijven

Het gaat dus niet om brandstof in de brandstoftank van personen-, bedrijfs-, of vrachtauto’s.

Voorwaarden voor teruggaaf
Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

 • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
 • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
 • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.
  Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto’s van en bewaar die in uw administratie.

Bron: Belastingdienst