Loonkostenvoordelen voor werkgevers 

Loonkostenvoordelen voor werkgevers 

Loonkostenvoordelen voor werkgevers 

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.
De Wtl bestaat uit het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV). 

 Het LKV (ingegaan op 1 januari 2018) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Als u een werknemer in dienst heeft of aanneemt die tot de doelgroep behoort, kunt u in aanmerking komen voor deze tegemoetkomingen. Om in aanmerking te komen voor het LKV dient u binnen 3 maanden (!) na datum in dienst een doelgroepverklaring aan te vragen. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden. 

Via de volgende link kunt u kijken welke werknemers onder de doelgroepen vallen:  https://www.uwv.nl/loonkostenvoordeel/beslisboom 

Het LIV (ingegaan op 1 januari 2017) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 22 jaar in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. 

Het jeugd-LIV (ingegaan op 1 januari 2018) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder het LIV. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019. 

 Via de volgende link vindt u de 3 regelingen op een rij:  https://www.uwv.nl/wet-tegemoetkomingen-loondomein