Veel jongeren doen in de zomer vakantiewerk om een extra zakcentje te verdienen.

Veel jongeren doen in de zomer vakantiewerk om een extra zakcentje te verdienen.

Vakantiewerk

Veel jongeren doen in de zomer vakantiewerk om een extra zakcentje te verdienen. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers kan een goede oplossing zijn om een tijdelijk tekort aan personeel of piekdrukte op te vangen. Bij het inzetten van vakantiewerkers komt meer kijken dan vaak in eerste instantie wordt gedacht.

Daarom zetten we de aandachtspunten voor u op een rij.

Het komt regelmatig voor dat vakantiekrachten geen arbeidscontract hebben. Dat is heel onverstandig, bijvoorbeeld omdat mondeling gemaakte afspraken achteraf vaak tot discussies kunnen leiden. Ook kunt u niet bewijzen wat de afspraken zijn. Het is uw woord tegen dat van de werknemer. In veel gevallen wint de werknemer het dan, omdat de werkgever de mogelijkheid had om de afspraken schriftelijk vast te leggen.
Let op! Als de vakantiekracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt aangeboden, moet u goed in de gaten houden dat bij verlenging daarvan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Voor vakantiewerkers gelden soms bijzondere fiscale regelingen, bijvoorbeeld de studenten- en scholierenregeling.

De bijverdiensten van scholieren en studenten van 16 en 17 jaar kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of de studiefinanciering.

Vakantiewerkers hebben recht op een beloning van ten minste het minimumloon plus 8% vakantietoeslag. Daarnaast bouwt een vakantiekracht ook vakantiedagen op (ten minste 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband). Gezien de aard van het werk (vakantiewerk) nemen de vakantiekrachten deze dagen doorgaans niet op tijdens de looptijd van de afgesproken werkperiode. In dat geval moeten deze echter wel worden uitbetaald na het einde van het tijdelijke dienstverband.

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden strenge regels op grond van de Arbowetgeving en de Arbeidstijdenwet. Er gelden belangrijke beperkingen wat betreft het soort werkzaamheden en voor de duur van de arbeid. Deze zijn per leeftijd afwijkend.