Kerst en personeel

Kerst en personeel

Kerst en personeel

Sinds de invoering van de werkkostenregeling bestaat er geen speciale regeling meer voor kerstpakketten. Voor kerstpakketten bestaat er volgens de werkkostenregeling namelijk geen nihilwaardering of gerichte vrijstelling. Dit betekent dat het alleen via de vrije ruimte mogelijk is om een kerstpakket zonder fiscale heffing te verstrekken aan de werknemer. Deze verstrekking moet u dan aanmerken als eindheffingsbestanddeel. Wanneer uw vrije ruimte dreigt te worden overschreden (en u over het meerdere 80% eindheffing moet afdragen!) kunt u in plaats van een kerstpakket bijvoorbeeld een nieuwjaarsgeschenk geven.

De kerstborrel buiten de deur komt ten laste van de vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil wordt gewaardeerd. U kunt dus overwegen om de kerstborrel in uw bedrijfspand te organiseren. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. Wordt er op de borrel binnenshuis ook een maaltijd gegeven, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,35 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur, die anders ten laste van uw vrije ruimte was gekomen.

Ook kan het bijvoorbeeld een idee zijn om de kerstborrel buiten de deur te vervangen door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Het bedrijfsfeestje is begin 2019 misschien wel net zo gezellig als eind 2018.

Wanneer de verstrekkingen van het kerstpakket en de kerstborrel in 2019 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2019. Let er wel op dat schuiven alleen zin heeft als u in 2019 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt!