Nieuwsbrief 2019

Nieuwsbrief 2019

 

Fiets van de zaak ook voor privégebruik 

Stelt u een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw werknemer voor woon-werkverkeer dan wordt de fiets in ieder geval geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. U moet voor dit privégebruik jaarlijks een bedrag bij het loon tellen.

Anders dan bij de auto van de zaak is er geen mogelijkheid om tegenbewijs te leveren bij gering privégebruik.  

De waarde van dit privégebruik wordt met ingang van 1 januari 2020 gesteld op 7% van de waarde (inclusief omzetbelasting) van de (elektrische) fiets voor elk jaar dat de fiets aan de werknemer ter beschikking staat.  

Werknemers die een fiets van de zaak gaan gebruiken, behouden hun recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent als met een ander vervoersmiddel dan de leasefiets naar het werk wordt gereisd. 


 Temporisering verhoging AOW-leeftijd  

Op 1 januari 2020 treedt de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (als uitvloeisel van het pensioenakkoord) in werking. Met deze wet blijft de AOW-leeftijd in de jaren 2020 en 2021 gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden. 

Vanaf 2022 vindt een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd plaats tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Meer informatie over de AOW-leeftijd vindt u op svb.nl 


Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV 

Per 1 januari 2020 wijzigen het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Het LIV hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Momenteel zijn er twee groepen met elk een ander uurloon, echter vervalt het onderscheid tussen deze twee groepen per 1 januari 2020. 

Er zijn op dit moment twee groepen te onderscheiden: werknemers met een gemiddeld uurloon van gelijk of meer dan € 10,05, maar niet meer dan € 11,07, en werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 11,07, maar niet meer dan € 12,58. De werkgever maakt voor de eerste groep werknemers aanspraak op een LIV van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per kalenderjaar en voor de tweede groep werknemers op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar  

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt het onderscheid tussen deze twee groepen werknemers. Er geldt dan nog maar een bedrag van het voordeel per verloond uur en een maximaal bedrag per kalenderjaar van het LIV. Voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van € 10,05 of meer, maar niet meer dan € 12,58 heeft de werkgever aanspraak op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per kalenderjaar. Deze bedragen worden per 1 januari 2020 nog geïndexeerd aan de hand van de hoogte van het minimumloon per 1 januari 2020. Ook wijzigen per 1 januari 2020 de bedragen die gelden voor het jeugd-LIV. Het bedrag van het voordeel per verloond uur en het maximale bedrag per kalenderjaar per werknemer gaan naar beneden. 


 Leaseauto  

De bijtelling voor elektrische auto’s wordt per 1 januari 2020 verdubbeld, van 4% tot 8%.
De bijtelling loopt in de volgende jaren verder op.

In 2021 tot 12%, van 2022 tot en met 2024 tot 16%, in 2025 tot 17% en in 2026 is de bijtelling 22%. Dit is gelijk aan de huidige bijtelling voor auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.
Ook de cap (maximale catalogusprijs) wijzigt. Vanaf 2021 ligt de cap tot en met 2025 op 40.000 euro. Voor alle bedragen daarboven geldt een bijtelling van 22%. Vanaf 2026 verdwijnt de cap; dan bedraagt de bijtelling sowieso 22%.
Alleen auto’s die op waterstof en zonne-energie lopen, komen nog in aanmerking voor 4% bijtelling. 


WIEG toen en nu 

De partners die tot en met 31 december 2018 ouder zijn geworden, hebben na de geboorte twee dagen verlof dat wordt betaald door de werkgever. Daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit wetsvoorstel wijzigt het partnerverlof. Lees hier wat er verandert. 

Verlofrechten van de partner na invoering WIEG 

Per saldo hebben partners in verband met de geboorte van het kind na de inwerkingtreding van dit volledige wetsvoorstel de volgende verlofrechten: 

  • calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling; 
  • eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen 4 weken na de geboorte (per 1 januari 2019); 
  • vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen zes maanden na de geboorte (bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon is mogelijk) (per 1 juli 2020); 
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling. 

Dit wetsvoorstel regelt dat de partner van de moeder bij de geboorte van de baby een werkweek vrij krijgt. Daarvoor worden twee regelingen ingevoerd. De eerste is het geboorteverlof de tweede is het aanvullende geboorteverlof.  


 Werkkostenregeling  

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verhoogd met ingang van 2020. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van organisaties gaat een vrije ruimte gelden van 1,7%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De vergoeding mag aangewezen worden als werkkosten, lees hier meer over. 

 Steeds vaker vragen werkgevers om een Verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) van hun werknemers. In 2019 is de vergoeding van de kosten daarvoor belast loon, maar de kosten mogen ook aangewezen worden als werkkosten. 

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de vergoeding voor de kosten voor een VOG onder de gerichte vrijstellingen vallen.  


Inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal van UWV 

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Vanaf 1 november 2019 sluit het UWV oude UWV-accounts in fasen af. U kunt dan alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal. Lees hier meer over eHerkenning 

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.  

Zie voor meer informatie op: uwv.nl 


Bekijk hieronder de RB special (PDF) met nog meer belangrijke en interessante tips:
Download RB Special Eindejaarstips 2019