Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Subsidie voor aanpassing binnen uw bedrijf

Als u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen, zijn er soms grote aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meer werknemers gaat. Met een proef, de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Wat houdt de ‘pilot generieke werkgeversvoorziening’ in?

U kunt tot en met 31 december 2020 een aanvraag voor een subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking daar gebruik van maken.

Een meeneembare voorziening moet uw werknemer zelf aanvragen.

De proef loopt tot en met 31 december 2023. Tijdens de proef evalueren wij. Dat doen we onder andere door bedrijfsbezoeken bij en interviews met werkgevers. Dan bekijken wij of meer werknemers door de proef aan het werk zijn en blijven. Deze evaluatie is verplicht.

Zie voor meer informatie op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/